menu
drukuj

2012-07-03 12:18:55

Ograny i kompetencje


 
Dyrektor Domu   - mgr Ewa Wawrzonek

Główny Księgowy - mgr Katarzyna Jeske

Administrator - Dariusz Opala

Kierownik działu opiekuńczo - wspomagającego -
mgr Renata Nowacka

DO WYŁĄCZNYCH KOMPETENCJI DYREKTORA NALEŻY:

- organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem Domu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

- sprawy osobowe, zatrudnianie, płace, odznaczenia, karanie, nagradzanie,
- podejmowanie decyzji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w sprawach dotyczących przyjmowania mieszkańców, urlopowania i przenoszenia do innych domów,
- kompleksowe rozwiązywanie problemów dotyczących całokształtu
działalności Domu a w szczególności:
a) pełnienie przez Dom jego podstawowych funkcji ujętych w Statucie,
b) projektu budżetu,
c) gospodarki inwestycyjnej i remontowej,
d) gospodarowania majątkiem Domu,
e) zapewnienia przestrzegania przepisów BHP oraz zabezpieczenia
przeciwpożarowego.
DYREKTOR SPRAWUJE BEZPOŚREDNI NADZÓR NAD:
- kierownikami działów,

- samodzielnymi stanowiskami pracy.
a) Działami kierują kierownicy.
b) Kierownicy działów są odpowiedzialni przed dyrektorem lub osobą go zastępującą za prawidłowe i sprawne wykonywanie poleceń służbowych.
c) Kierownicy działów opracowują projekty zakresów czynności w uzgodnieniu z Dyrektorem Domu.Organizują zastępstwa w przypadku nieobecności podległych sobie pracowników,akceptują urlopy oraz przygotowują miesięczne grafiki dyżurów podległych sobie pracowników.
d) Kierownik każdego działu jest odpowiedzialny za wyniki pracy i funkcjonowanie działu.
e) Wszyscy pracownicy Domu w zakresie właściwości rzeczowej swojego działu i stanowiska pracy zobowiązani są do znajomości przepisów wewnętrznych i publikowanych w wydawnictwach urzędowych.
f) W okresie nieobecności kierownika działu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik po akceptacji dyrektora.

Szczegółowy zakres zadań kierowników działów określają indywidualne zakresy czynności.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2012 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 10:54
Liczba wyświetleń: 5256

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Ograny i kompetencje 25.01.2016 10:53 Ryszard Olek
2 Ograny i kompetencje 07.01.2014 13:26 Marcin Filip
3 Ograny i kompetencje 31.08.2012 12:40 Adam Olek
4 Ograny i kompetencje 31.08.2012 12:23 Adam Olek
5 Ograny i kompetencje 07.08.2012 12:54 wisniowa góra
6 Ograny i kompetencje 31.07.2012 11:25 Adam Olek
7 Ograny i kompetencje 31.07.2012 11:25 Adam Olek
8 Ograny i kompetencje 17.07.2012 12:57 Adam Olek
9 Ograny i kompetencje 03.07.2012 12:18
menu