menu
drukuj

2012-07-03 12:16:47

Organizacja


 

1. Na czele Domu stoi Dyrektor, który zarządza i kieruje całokształtem działalności Domu
na zasadach jednoosobowego kierownictwa.
2. Dyrektor działa w granicach upoważnienia określonego w Statucie Domu.
3. Dyrektor jest uprawniony do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Domu.
4. Dyrektorowi służy prawo do udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Domu przed urzędami, instytucjami, sądami a także innymi podmiotami w sprawach, których stroną jest Dom a także do podejmowania czynności zwykłego zarządu niezbędnego do prowadzenia stosownej działalności Domu.
5. W okresie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni główny księgowy lub kierownik działu administracyjno - gospodarczego.
6. W strukturę Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Opiekuńczo – Wspomagający,
2) Dział Administracyjno – Gospodarczy,
3) Dział Finansowy,
4) Samodzielne stanowiska.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwa...n.pdf Uchwała + Regulamin 2018-07-31 11:10:45 Olek Ryszard

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2012 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2013 14:28
Liczba wyświetleń: 5616

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Organizacja 22.02.2013 13:22 Adam Olek
2 Organizacja 18.01.2013 14:16 Adam Olek
3 Organizacja 18.01.2013 14:16 Adam Olek
4 Organizacja 18.01.2013 14:15 Adam Olek
5 Organizacja 18.01.2013 14:15 Adam Olek
6 Organizacja 18.01.2013 14:15 Adam Olek
7 Organizacja 18.01.2013 14:14 Adam Olek
8 Organizacja 31.08.2012 12:27 Adam Olek
9 Organizacja 31.07.2012 12:17 Adam Olek
10 Organizacja 31.07.2012 11:08 Adam Olek
11 Organizacja 31.07.2012 11:07 Adam Olek
12 Organizacja 03.07.2012 12:16
menu