menu
drukuj

2012-07-03 12:16:14

Status prawny


 
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze jest jednostką organizacyjną Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
Podstawę działania Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze stanowią:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U.z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.),
- Ustawa z dnia 13 października 1998 r – „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 poz. 1837),
- Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z dnia 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 223 poz. 1458 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr. 111, poz. 535 z późn. zm.),
- Statut Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze nadany uchwałą
Nr XLVIII/576/2018 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 marca 2018r zmieniającą Uchwałę Nr X/144/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011r. w sprawie nadania statutów Domom Pomocy Społecznej w Powiecie Łódzkim Wschodnim.
- Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 10 listopada 2011r w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dla osób przewlekle psychicznie chorych na czas nieoznaczony.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Uchwa...t.pdf Uchwała + Statut 2018-07-31 10:52:32 Olek Ryszard

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2012 12:16
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 10:50
Liczba wyświetleń: 4981

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Status prawny 31.08.2012 12:37 Adam Olek
2 Status prawny 31.07.2012 11:06 Adam Olek
3 Status prawny 31.07.2012 11:04 Adam Olek
4 Status prawny 17.07.2012 13:16 Adam Olek
5 Status prawny 03.07.2012 12:16
menu