menu
drukuj

2012-07-03 12:19:40

Rejestry, ewidencje i archiwa


 
Informacja o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.

- Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora DPS
- Rejestr skarg i wniosków
- Rejestr Zamówień Publicznych
- Rejestr korespondencji
- Rejestr zwolnień lekarskich
- Rejestr delegacji służbowych
- Rejestr kursów i szkoleń
- Rejestr spraw socjalnych
- Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
- Rejestr przeprowadzonych kontroli wewnętrznych
- Rejestr umów
- Rejestr wypadków przy pracy
- Rejestr zakupu leków
- Rejestr dopłat i zwrotów do kosztów pobytu przez mieszkańców DPS
- Rejestr zgonów
- Rejestr decyzji o odpłatności w DPS
- Rejestr osób oczekujących na przyjęcie do DPS
- Rejestr osób, które zrezygnowały z umieszczenia w DPS
- Rejestr osób, dla których zakupowane są pieluchomajtki
- Rejestr osobodni

- Ewidencja akt osobowych pracowników
- Ewidencja dochodów i wydatków
- Ewidencja drukow ścislego zarachowania
- Ewidencja księgowa środków trwalych
- Ewidencja mieszkańców Domu
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych

- W archiwum DPS w Wiśniowej Górze (gromadzi się dokumenty przez okresy wymagane przepisami prawa o archiwizowaniu).

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 03.07.2012 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 31.07.2018 11:22
Liczba wyświetleń: 4941

Archiwum

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rejestry, ewidencje i archiwa 31.07.2018 11:15 Ryszard Olek
2 Rejestry, ewidencje i archiwa 07.03.2016 11:54 Ryszard Olek
3 Rejestry, ewidencje i archiwa 31.08.2012 13:08 Adam Olek
4 Rejestry, ewidencje i archiwa 31.08.2012 12:49 Adam Olek
5 Rejestry, ewidencje i archiwa 31.07.2012 11:27 Adam Olek
6 Rejestry, ewidencje i archiwa 03.07.2012 12:19
menu